TERMINI

Seminarji in preizkusi v tem mesecu

PRIJAVE

Zveza društev energetikov Slovenije

je zveza društev, ki jo ustanavljajo društva energetikov, ki so ustanovljena na območju Republike Slovenije. Deluje na področju energetike in prispeva k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

Za začetek delovanja in ustanovitev Zveze društev energetikov Slovenije štejemo 1. oktober 1951, ko je bil v Brestanici ustanovljen prvi pododbor Društva strojara, strojevodja i ložača Hrvatske, ki je delovalo tudi na področju Slovenije. Pobudnik in nosilec vseh prizadevanj za ustanovitev samostojne organizacije strojnikov, strojevodij in kurjačev v Sloveniji je bil predsednik takratnega glavnega odbora Hrvatske. Pobuda za ustanovitev prvega pododbora v Termoelektrarni Brestanica je realizirana na ustanovnem sestanku 1. oktobra 1951 z ustanovitvijo prvega pododbora Društva strojara, strojevodja i ložača in s sprejetjem programa dela in nalog društva. Še istega leta so bili iniciativni sestanki na Jesenicah, v Kranju, Ljubljani, Mariboru, Trbovljah in Velenju. V letu 1952 je bila v Ljubljani ustanovna skupščina, na kateri je bilo ustanovljeno samostojno Društvo strojnikov, strojevodij in kurjačev v LR Sloveniji. Novo ustanovljeno društvo je v aprilu 1952 prevzelo od hrvaškega društva vse v Sloveniji ustanovljene pododbore: Jesenice s 95 člani, Kočevje s 30 člani, Kranj s 35 člani, Ljubljana s 118 člani, Maribor s 25 člani, Brestanica z 32 člani in Trbovlje s 58 člani. Osnovna zamisel o združevanju delavcev energetske stroke v Sloveniji se je pokazala kot zelo uspešna, saj je bilo od leta 1952 do 1968 ustanovljeno 29 novih novi pododborov s skupno 864 člani.

Najpomembnejša naloga društva s pododbori je bila izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in izdajanje potrebne literature. Te naloge so postale tako obsežne, da je bila potrebna razširitev celotne dejavnosti, zato se je Društvo strojnikov, strojevodij in kurjačev v letu 1968 s statutarnimi spremembami preimenovalo v Zvezo energetikov Slovenije. Z novim statutom so pododbori dobili status podružnice.

Usposabljanje delavcev, ki upravljajo energetske naprave in izvajanje preizkusov znanja, ki je od leta 1919 potekalo pri takratni inšpekciji parnih kotlov je z ustanovitvijo slovenskega Društva strojnikov, strojevodij in kurjačev v letu 1951 prenešeno na to društvo in v letu 1968 na Zvezo energetikov Slovenije.

Sprememba zakonodaje pri organiziranosti in registraciji društev v Sloveniji v letu 1974 in vse večji obseg delovanja pododborov Zveze energetikov je narekovala, da so se pododbori osamosvojili in tako postali Društva energetikov. S statutarnimi spremembami so Društva energetikov prevzela ustanoviteljstvo Zveze energetikov Slovenije, ki se je preimenovala v Zvezo društev energetikov Slovenije (ZDES).

Aktualno

SEMINARJI IN PREIZKUSI ZNANJA

Seminarji

MAJ

 • za upravljalce energetskih naprav 08.05.2023
  • Rok za prijavo –

JUNIJ

 • za upravljalce energetskih naprav 05.06.2023
  • Rok za prijavo 26.05.2023

Preizkusi znanja:

MAJ

 • občasni preizkus znanja za delavce – upravljalce energetskih naprav 23.05.2023
  • Rok za prijavo 12.05.2023 do 12:00 ure
 • prvi preizkus znanja za delavce – upravljalce energetskih naprav 24.05.2023
  • Rok za prijavo 12.05.2023 do 12:00 ure

JUNIJ

 • občasni preizkus znanja za delavce – upravljalce energetskih naprav 20.06.2023
  • Rok za prijavo 09.06.2023 do 12:00 ure
 • prvi preizkus znanja za delavce – upravljalce energetskih naprav 21.06.2023
  • Rok za prijavo 09.06.2023 do 12:00 ure