Preizkusi znanja

Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije – Direktorat za energijo je 26.11.2007 izdalo Odločbo št. 360-137/2006-2 s katero se imenuje Komisija za preizkus znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav. Z navedeno odločbo ostane še v naprej v veljavi točka 4. Odločbe št. 132-01/82-3 z dne 14.1.1985 s katero je določeno, da ima Komisija sedež pri Zvezi društev energetikov Slovenije, Ulica Janeza Pavla II., 12, ki opravlja vsa administrativna in organizacijska dela ter vodi evidenco o opravljenih preizkusih znana.

Preizkusi v tem mesecu

Prijava za 1. preizkus znanja:

Prijava za občasni preizkus znanja:

Prijava za ponovni preizkus znanja:

Poročilo mentorja:

Potrdilo o delovnih izkušnjah:

Vloga za e-račun

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav:

Poslovnik za delo komisije za preizkus znanja:

Razpis rokov prvega in občasnega preizkusa znanja za leto 2023