Seminarji

Zveza društev energetikov Slovenije organizira po Programu Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav ( Ur. l. RS št. 92/15, 175/20 IN 63/23 ) teoretično usposabljanje delavcev za upravljanje energetskih naprav.

Seminarji potekajo v Ljubljani vsak mesec razen julija in avgusta od 4 do 5 dni, v popoldanskem času od 15:00 do 20:00 ure, vsak delavnik razen sobote. Slušatelji dobe na začetku seminarja vso potrebno literaturo. Predavatelji na teh seminarjih so istočasno tudi izpraševalci in člani Komisije za preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav pri Ministrstvu za infrastrukturo.

Prijava na seminar za upravljanje energetskih naprav:

Vloga za e-račun:

Razpis seminarjev v letu 2023